สกลนคร เปิดงานรวมน้ำใจไทสกลกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมท่องเที่ยวคึกคัก

3

 ที่บริเวณเวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิด “งานวันรวมน้ำใจไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ตีกลองกิ่ง เป็นสัญลักษณ์เปิด งาน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2566 รวม 10 วัน  10 คืน     

งาน”รวมน้ำใจไทสกล”  จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 เป็นงานที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรม และแสดงผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการองค์ความรู้ และผลงานอันเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ประสบผลสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ได้นำผลิตภัณฑ์ของดี บ้านฉัน มาจัดแสดงและจำหน่าย นอกจากนี้ยังเป็นการเพื่อหารายได้ สมทบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล ตลอดจนเป็นการ ส่งเสริมท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

ภายในงานนอกจากจะมีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และ ภาคเอกชนแล้ว ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ผ้าย้อมครามอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร สินค้าราคาถูกจากโรงงาน การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก การหมุนวงล้อออกสลากรางวัลกาชาดสมนาคุณ  การประกวดรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย กิจกรรมรำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬา e-sport กิจกรรมโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงจากศิลปิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทำบุญเสี่ยงโชคที่ร้านมัจฉากาชาด ทุกคืน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here