สกลนคร เทคนิคฯปันน้ำใจ ซ่อมสร้างส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยCOVID-19

6

ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 (จิตอาสา) ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆโดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผวจ.สกลนคร  นายธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 11  นายสถิต  สำราญสุข  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตลอดจนครูและนักเรียนจิตอาสา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี  โดยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  และสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ ประกาศรับซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด ช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ซึ่งถือว่าเป็นการลดการใช้งบประมาณได้เป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อทางราชการ

นายสถิต  สำราญสุข  ผอ.ว.เทคนิคสกลนคร ทางวิทยาลัยฯ ทำการซ่อมบำรุงเตียงผู้ป่วยเก่าที่ชำรุดจากการใช้งานมานานของโรงพยาบาลต่างๆทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 300 เตียง ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 87 เตียง   นอกจากนี้ ยังได้ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ชำรุด เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล เครื่องกระตุกหัวใจ  เป็นต้น  ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม เทคโนโลยีสนับสนุนทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยของโรคโควิด-19 อาทิ โมเดลห้องปลอดเชื้อ (Solar Air Clean Room)  หุ่นยนต์ Helping Care Robot ใช้ส่งอาหาร สิ่งของ ในการดูแลผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม เตียงดูแลผู้ป่วยไฟฟ้าจากราคา 50,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท  ตลอดจนนวัตกรรมอีกจำนวนมาก สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมสมทบทุน สามารถสมทบทุนได้ที่บัญชีเลขที่ 660-7-91720-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสกลนคร ชื่อบัญชี “กองทุนศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร”

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here