สกลนคร เตือนภัยพบมิจฉาชีพ อ้างเป็น จนท.รัฐ ขอเอกสารชาวบ้านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2

ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นางณริศรา ขูขุนทด  คลังจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า   ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตสกลนคร ว่าเมื่อประมาณวันที่ 22 – 25  กันยายน 2565 มีกลุ่มคนประมาณ 5 คน แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และแต่งกายคล้ายพนักงานของธนาคารออมสิน ลงพื้นที่รับเอกสารการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ อ.คำตากล้า จำนวน 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในความรับผิดชอบของที่ว่าการอ อ.คำตากล้า  โดยอ้างว่ามาอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการลงทะเบียนฯ ให้กับประชาชน มีประชาชนหลงเชื่อมาลงทะเบียนฯ ประมาณ 350   ราย รวมทั้งได้สอบถามถึงความประสงค์ ในการยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากประชาชนด้วย ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และได้รับเอกสารดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงานคลัง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ได้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีหน่วยรับลงทะเบียนใดลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนฯ ในชุมชนต่าง ๆ ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนตรวจสอบว่าเป็นไปตามปฏิทินการจัดคิวให้แต่ละหมู่บ้านตามที่จังหวัดสกลนคร กำหนดไว้หรือไม่

“หากเป็นกรณีเปิดบริการรับลงทะเบียนฯ นอกปฏิทินที่จังหวัดสกลนครกำหนดไว้ ขอให้ผู้นำชุมชน ประสานงานกับที่ว่าการอำเภอ เพื่อยืนยันว่าหน่วยรับลงทะเบียนนั้นเป็นหน่วยงานที่รัฐจัดไว้ให้จริงหรือไม่ รวมทั้งขอความร่าวมมือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  นำเอกสารส่วนตัวของประชาชนไปใช้ในทางที่ไม่สุจริตได้

อย่างไรก็ดี  ครึ่งทางของการเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  ล่าสุด จังหวัดสกลนครมีมาผู้ลงทะเบียนแล้ว มากกว่า 58 เปอร์เซ็นต์  หรือกว่า 2 แสนราย  สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมหรือสิทธิ์ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565   โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ https//บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mofgoth หรือ http://welfare.mof go.th หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ

ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย ฯ) ซึ่ง จ.สกลนคร กำหนดจุดลงทะเบียนครอบคลุม 18 อำเภอ รวม 53 แห่ง  โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซด์ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.หรือ http://welfare. mof.go.th”นางณริศรา กล่าว

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here