สกลนคร เตรียมโอนถ่าย รพ.สต.ไปสังกัด อบจ.168 แห่ง

10

นายณรงค์ เชื่อบุญช่วย ประธานคณะทำงานคณะทำงาน เพื่อตรวจประเมินความพร้อม อบจ.เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( ชุดที่ 2 ) พร้อมด้วย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ นายสมศักดิ์ จึงตระกูล และนายฉลองกรุง ภคกุล คณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน อบจ.สกลนคร ในการที่จะโอนถ่ายสถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดยมี ดร.ชูพงษ์ คำจวง  นายก อบจ. สกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะทำงานและรับการตรวจประเงิน ซึ่งผลการตรวจ  อบจ. มีความพร้อมขอรับถ่ายโอน รพ.สต. ได้ ทั้ง 18 อำเภอ 93 แห่ง จากจำนวน 168 แห่ง โดยผลการประมิน รพ.สต.มีความพร้อมดีเยี่ยม  โดยจะเริ่มถ่ายโอน ในวันที่ 1 ต.ค.2565

นายณรงค์ เชื่อบุญช่วย ประธานคณะทำงานคณะทำงานฯ กล่าวว่า วันนี้ จากการตรวจความพร้อมของการประเมินเพื่อเตรียมรับการถ่ายโอน รพ.สต.มาอยู่ในการบริหารของ อบจ.สกลนครอยู่ในระดับดีเลิศ มีศักยภาพรองรับการถ่ายโอน รพ.สต.ได้ทั้งจังหวัด ในเบื้องต้นเมื่อผ่านการประเมินแล้ว ในปีแรก 1 ตุลาคม 2565 จะรับโอนทั้งหมดหรือไม่  ก็ต้องดูที่ความพร้อมของ อบจ.สกลนคร

 นอกจากนี้แล้วระหว่างรองบประมาณ  เราก็ต้องเร่งมือในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  มีความพร้อมให้มากที่สุด จะต้องให้ระบบการตรวจสอบสุขภาพต้องไม่ลดลง ด้าน ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า อบจ.มีความพร้อมในการถ่ายโอน รพ.สต.168 แห่ง ขณะนี้ มี รพ.สต.แสดงเจตจำนงขอโอนย้าย 93 แห่ง หรือร้อยละ 53 และในส่วนหนึ่งที่ยังไม่ตัดสินใจ ก็ขอเชิญชวนเข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชน  เพราะนโยบายของ อบจ.สกลนคร คือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เราจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ในด้านการทำงาน เราให้อิสระแก่ รพ.สต.ในการบริหารงานด้วยตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงสาธารณสุขของพี่น้องประชาชน ในการรักษาเบื้องต้นจนถึงการส่งต่อโดยการทำงานเชื่อมโยงกัน ทั้งสาธารณสุข ระดับ จังหวัดและอำเภอ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here