สกลนคร เตรียมจัดงานเทศกาลโส้รำลึก ชมฟ้อนโส้ทั่งบั้งยิ่งใหญ่

31

นายอานนท์ จันทร์แก้ว นายก ทต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เปิดเผยว่า ได้จัดงานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 40 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าของคนพื้นเมืองชนเผ่าไทโส้ เผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แพร่หลาย นำรายได้ไปปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่  ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  เอกชน และประชาชนให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน โดยงานมีขึ้นระหว่าง วันที่ 16-19 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยจัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ถือว่าเป็นประเพณีฮีต 12 คลอง 14 อีกด้วย

โดยกิจกรรมมีอย่างหลากหลาย อาทิ การทำบุญตักบาตร  อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระอรัญอาสา อดีตเจ้าเมืองกุสุมาลย์มลฑลและบรรพบุรุษชนเผ่าไทโส้ผู้ล่วงลับ  การบวงสรวงพระอรัญอาสา เจ้าเมืองกุสุมาลย์คนแรก การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสมผสาน สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนเผ่าไทโส้ มีพิธีเหยา ซึ่งเป็นพิธีดูแลสุขภาพของคนเจ็บไข้ได้ป่วย การรำโส้ทั่งบั้ง  ที่เป็นอัตตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ตลอดจนการจำลองพิธีกรรมต่างๆ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าโอท็อป เป็นต้น  

โส้ทั่งบั้ง ก็คือพิธีกรรมใช้กระบอกไผ่ยาวประมาณ 3 ปล้อง กระทุ้งดินเป็นจังหวะ แล้วมีการร่ายรำและร้องไปตามจังหวะในพิธีกรรม  พิธีเหยาของเผ่าไทโส้ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของผี ซึ่งมีมาแต่โบร่ำโบราณ พิธีการเหยาจะมีหลายลักษณะดังนี้   การเหยารักษาคนป่วยเหยาเพื่อให้ทราบสาเหตุของการป่วย ไม่ใช่เหยาเพื่อให้หายป่วยแต่เพื่อเป็นการให้รู้สาเหตุของการป่วยว่าเกิดจากอะไรจะได้ไปทำการรักษายังไงเพื่อจะได้ให้หายจากอาการป่วย แต่พิธีกรรมในการเปิดงานโส้รำลึกเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอกุสุมาลย์นี้ว่าอำเภอกุสุมาลย์นี้ก่อตั้งมายังไง มีเจ้าเมืองชื่อว่าอะไร และลูกหลานของท่านนี้ได้อยู่ดีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้ ด้านนายวิทยา กิตติศรีวรพันธ์ ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า  พิธีการเหยานี้นอกจากจะใช้ในการเสี่ยงทายแล้ว ยังมีการเหยาเพื่อขอฟ้าขอฝนตามประเพณีพญาแถน ที่ชาวเผ่าไทโส้นับถือ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here