สกลนคร เตรียมจัดงานรักษ์น้ำ คืนปลา สู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองหาร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

3

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  อ.เมือง จ.สกลนคน ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าว จัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ น้ำคืนปลา สู่หนองหาร โดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณหนองหาร ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564  พร้อมปล่อยปลา จำนวน 1,500,000 ตัว และจัดให้มีการตักบาตรทางน้ำ เริ่มกิจกรรม เวลา 06.59 น. ส่วนครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ปล่อยปลาจำนวน 1,500,000 ตัว

ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในครั้งนี้ เพื่อต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศสู่แหล่งน้ำหนองหาร เพิ่มจำนวนปลาชนิดกินพืช ลงในแหล่งน้ำ พร้อมเป็นต้นแบบปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดสกลนคร โดยวันงาน จะมีการแสดงของชนเผ่า การตั้งร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป การปล่อยปลาเพื่อสร้างแหล่งอาหารแหล่งโปรตีน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ขอเชิญชวนให้ชาวสกลนครมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here