สกลนคร อบจ.ไม่ประมาท พร้อมรับมือพายุไลอ้อนร็อก

3

ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร เปิดเผยว่า อบจ.สกลนคร ได้รับมอบหมายจาก นาง จุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยต่างๆ โดยในเรื่องของอุทกภัยมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตลอดทั้งงบประมาณ มีความพร้อม โดยได้ตั้งงบกลางของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ เพื่อเตรียมการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เรื่องถุงยังชีพได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เมตตาธรรมมูลนิธิ  มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน และองค์กรต่างๆ พร้อมเปิดรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วจังหวัดสกลนคร ในการบริจาคช่วยเหลือสิ่งของให้ผู้ประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้

 นอกจากนี้ก็รับบริจาคเพื่อจะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิจัง หวัดขอนแก่น ในภาคอีสาน ในนามของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความร่วมมือระหว่าง อบจ.แล้วก็ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย อบจ.สกลนครและนครพนมกำลังเตรียมที่จะไปช่วยเหลือในช่วงสัปดาห์หน้า

“ในช่วงนี้ มีพายุดีเปรสชั่นเข้ามา เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อความไม่ประมาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะออกแจ้งข่าวเตือนทางช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนเฝ้าระวังในเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง แล้วก็เตือนภัยต่างๆ ต่อไปสกลนครกำลังทำเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ การเตือนภัยก่อนที่ภัยจึงจะมาล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าหรือฝนตก จุดที่น้ำจะท่วม นอกจากนั้นช่วงสัปดาห์หน้าจะออกสำรวจดูเส้นทางที่น้ำที่จะไหลลงจากภูพาน ลงสู่ตัวหนองหาร ตัวเมืองสกลนครว่าจะมีช่องทางไหนที่จะจัดสรรงบประมาณให้เป็นการวางแผน เป็นระบบอย่างยั่งยืน ในการที่จะนำสิ่งต่างๆ เรื่องของการระบายน้ำให้ทันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร อันนี้ก็คืออีกภารกิจหนึ่งที่ อบจ.ก็จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.” นายก อบจ.สกลนคร กล่าว

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here