สกลนคร อบจ.เดินหน้าสร้าง รพ.สต.พังขว้างบริการผู้ป่วยใกล้ชิด

3

ที่ อบจ.สกนคร ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร เรียกประชุมผู้บริหารกองต้างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการก่อสร้าง รพ.สต.พังขว้าง แห่งใหม่บนเนื้อที่ 2 ไร่ แทนอาคาร รพ.สต.หลังเก่าซึ่งมีพื้นที่ 2 งาน ซึ่งการก่อสร้างหลังใหม่จะใช้ที่ดินของราชพัสดุ ที่ขอคืนมาจากโรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ ที่มีพื้นที่ 22 ไร่ โดยการขอพื้นที่ดังกล่าว ได้สั่งการให้นิติกรทำหนังสือขอใช้พื้นที่จากราชพัสดุ และให้กองสาธารณสุขทำแผนงบประมาณเข้าสู่กองแผนฯ ในปี 2567-2570 และให้สำนักการช่างฯ เขียนแบบแปลนประกอบ

ดร ชูพงศ์ คำจวง กล่าวว่า ตอนนี้มีชาวบ้านจากตำบลพังขว้าง และ ผอ.รพ.สต.พังขว้าง ได้เข้ามาพูดคุยในเรื่องการจะย้ายที่ทำการ จากที่เดิมซึ่งมีความคับแคบแค่ 2 งานมาอยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านพังขว้าง ซึ่ง อบจ.ก็จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าแผนต่อไป ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในเรื่องสุขภาพให้กับพี่น้องในตพบลพังขว้าง เนื่องเป็นชุมชนใหญ่ หลังจากได้รับการถ่ายโอน รพ.สต.เข้ามาอยู่ อบจ.แล้ว จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ทาง อบจ.ขอยืนยันว่า รพ.สต.ทั้ง 144 แห่ง ที่ถ่ายโอนมาได้รับการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้เราตระหนักถึงความต้องการที่จะให้บริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั่วถึงใกล้ชิด อาคารเก่าให้เป็นอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านต่อไป

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here