สกลนคร อบจ.สกลนคร ชูนโยบายเปลี่ยนขยะเป็นทองคำ น้ำมัน เชื่อเราทำได้

89

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร พร้อมด้วยนายกฤษฎา  วงศ์กาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน  ลงพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่กำจัดขยะ ของ ทต.พังโคน เพื่อเตรียมพร้อมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคำ สร้างมูลค่าตลอดจนหาแนวทาง ในการนำขยะกลับมาเข้าขบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน สร้างเม็ดเงินกลับมาพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดการขยะ ของ ทต.พังโคน ถือเป็นระบบการจัดการขยะ ต้นแบบ กล่าวคือในแต่ละวันจะปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะประมาณ 30 ตัน  ทต.พังโคน เน้นจัดการขยะที่ต้นทาง   โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ โครงการเก็บขยะสะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการลดปริมาณขยะ

โดยมุ่งเน้นไปที่ระดับครัวเรือนและระดับท้องถิ่น  เน้นในเรื่องการคัดแยก  การลดปริมาณ และ นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกแต่ละครัวเรือนจำหน่ายขยะขายได้  ซึ่งเมื่อเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากมีสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะได้เงินจากกองทุนไปช่วยค่าทำศพๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจากการจำหน่ายขยะ โดยให้ประชาชน ล้างและคัดแยกถุงพลาสติก ช่วยลดโลกร้อน สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขยะถุงพลาสติกของชุมชนหนองสระพัง อ.พังโคน ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับบ่อขยะ ทต.พังโคน ได้คิดเครื่องมือล้างและคัดแยกถุงพลาสติกขึ้นมา และได้ประกาศขอให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันแยกขยะก่อนนำไปทิ้งในบ่อ และให้เอาขยะที่เป็นถุงพลาสติกมาขายโดยตั้งราคากิโลกรัม ละ 2-6 บาท สามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ส่งผลให้ปริมาณขยะในบ่อขยะลดลง    ส่วนขยะมูลฝอยเปียก ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ อินทรียวัตถุ  ที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อยง่าย มีความชื้นสูง ก็ให้ชาวบ้านนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก และทำแก๊สชีวภาพ   ซึ่งนอกจากช่วยลดปริมาณขยะในบ้านแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ลดค่าแก๊สในครัวเรือน และยังเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยหมักได้อีกด้วย

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร  กล่าว่า สำหรับการลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลพังโคนในครั้งนี้ ถือเป็นการเดินหน้าโครงการลดขยะ ระหว่าง อบจ.สกลนคร และหน่วยงานท้องถิ่นใน จ.สกลนคร  เพื่อเตรียมพร้อมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคำ จัดหาเครื่องมือในการเปลี่ยนพลาสติ๊กเป็นน้ำมัน  สร้างเม็ดเงินกลับมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เชื่อว่าเราต้องทำได้ นายก อบจ.สกลนคร กล่าว

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here