สกลนคร อนุบาล 2 ติดโควิด ต้องสั่งปิดทั้งโรงเรียน กักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อกว่า 400 ราย

32

ที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร และส่วนราชที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหลังจากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อยืนยันโควิด 19 สะสมของ อ.เมือง เป็นรายที่ 23 โดยได้เปิด Timeline Case COVID -19 เพศหญิง อายุ 4 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 ร.ร.อนุบาลสกลนคร  โดยTimeline ระบุว่าวันที่ 12 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมยายทวดกับมารดา โดยรถโดยสารประจำทาง สกล-อุดร โดยย่าทวดเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ของ อ.สว่างแดนดิน รายที่ 138 ของ จ.สกลนคร) วันที่ 13 มิ.ย.64 เดินทาง ไปบ้านดงบัง ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ กับมารดาและพ่อ โดยรถส่วนตัว กระทั่งเวลา 13.00 น.เดินทางกลับบ้านที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ 14-18 มิ.ย.64 เวลา 07.30 – 15.30 น. เดินทางไปเรียนที่ ร.ร.อนุบาลสกลนคร ก่อนที่จะตรวจพบเชื้อในวันนี้

ต่อมา นายซัญโญ ใครบุตร ผอ.โรงเรียนอนุบาลสกลนคร พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยได้รับรายงานจากโรงพยาบาลสกลนครว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ระบุผลตรวจ RT-PCR โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย พบ พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รวม 1 ราย เพศหญิง อายุ 4 ปี 3 เดือน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับย่า ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จากอำเภอสว่างแดนดิน ผลการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19  เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนจึงดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 ให้หยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังดูอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน

สกลนคร อนุบาล 2 ติดโควิด ต้องสั่งปิดทั้งโรงเรียน กักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อกว่า 400 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ทุกห้องเรียน (ยกเว้น ชั้นอนุบาลปีที่ 2/5) ให้หยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังดูอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกห้องเรียน หยุดเรียนเพื่อเฝ้าระวังดูอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564  การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค  การตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 จำนวน คน ครูและพี่เลี้ยง จำนวน 2 คน รวม 31 คน กำหนดตรวจหาเชื้อโดยโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

สกลนคร อนุบาล 2 ติดโควิด ต้องสั่งปิดทั้งโรงเรียน กักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อกว่า 400 ราย อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

การตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัสไม่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัสไม่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 (ยกเว้นชั้นอนุบาลปีที่ 2/5) จำนวน 362 คน ครูและพี่เลี้ยง จำนวน 22 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จำนวน 10 คน รวม 394 คน กำหนดตรวจหาเชื้อโดยโรงพยาบาลสกลนคร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลสกลนคร และเทศบาลสกลนคร กำหนดเข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในห้องเรียน โรงอาหารปฐมวัย ห้องนอน ห้องน้ำ และพื้นที่สัมผัสร่วมในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 แจ้งขอความร่วมมือผู้ปกครอง และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน

ในขณะที่ นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล นายอำเกอโพนนาแก้ว พร้อมด้วย นายวิรัตน์ จำปาวัน สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว และนายพงศภัค แสงใสแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ผ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 24/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ข้อที่ 2 ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร คือ ให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ช่วยติดเชื้อภายใน 14 วัน ผู้มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องเข้ารายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่สารารณสุขในพื้นที่และกักตัว 14 วัน สำหรับ จ.สกลนคร มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 153 ราย หายแล้ว 126 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here