สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบคุณ มหาดไทยไฟเขียวงบซื้อวัคซีนได้

5

จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  เรื่องนี้  ดร.ชูพงศ์  คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า  เราได้ทราบข่าวดีซึ่งทางคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล  และ อบจ.ดำเนินการสั่งจองและสั่งซื้อวัคซีนเองได้

โดยผ่านหน่วยงานราชการ  ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ซึ่งวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร   โดยนโยบายของ  นายมนต์สิทธิ์   ไพศาลธนวัฒน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มีความพร้อมในการที่จะจองวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร  สำหรับเงื่อนไขในการฉีดวัคซีน จะมีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด  เพื่อประชุมพิจารณาต่อไป   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  มีงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  ในส่วนของเทศบาล และ อบต. อีก 141 แห่ง ก็จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม    มาตรการดังกล่าว ถือเป็นความโชคดีและส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร  จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร  พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร  ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here