สกลนคร หลายหน่วยร่วมพิจารณาการปล่อยช้างคืนธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน

7

ที่ห้องประชุมประยงค์ ค่ายเยาวชน “รักเรา รักษ์โลก” อุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งผู้แทนราษฎรในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติภูพาน เข้าร่วมประชุม มีนายสุวิทย์ จันทร์เรือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นเลขานุการการประชุม

 ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จังหวัดสกลนคร ได้รับหนังสือมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แจ้งว่าในปี 2549 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนคร มีช้างป่าเหลือเพียง 1 ตัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดหาช้างเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนกับช้างป่าที่เหลืออยู่เพียงตัวเดียว ดังนั้น มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จึงได้นำช้างเพศเมีย จำนวน 2 ตัว คือ พังบัวเงินและพังบัวทอง เข้าร่วมตามโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยพบว่า ช้างทั้ง 3 ตัว สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข และในเวลาต่อมาเมื่อปี 2551 และ ปี 2553 ทางมูลนิธิฯ ได้นำช้าง เข้าร่วมโครงการฯ อีก จำนวน 4 ตัว คือ พังนิ่มนวล พังพลอย พังนกแล และพังดีใจ ซึ่งช้างทั้งหมดมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นผู้ดูแล

สำหรับ ปี 2565 จะมีการพิจารณา ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติเพิ่มเติม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่ประชุมครั้งนี้ มีมติ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับท้องถิ่นท้องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าไปรับฟังความเห็นจากราษฎร ก่อน เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เนื่องจากช้างที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ได้เข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอให้มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ทราบ ทั้งนี้ พื้นที่ที่ราษฎร ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ 2 / 4/ 7 และ 12 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และ ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here