สกลนคร สวยงาม ตระการตาไหลเรือไฟบกเต่างอยแห่งเดียวในโลก

8

ที่สามแยกศูนย์ราชการอำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย ประจำปี 2565   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย   หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนชาวอำเภอเต่างอย  และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก  เพื่อชมความสวยงามของขบวนแห่นางรำ การแสดงขนบธรรมเนียมประพณีอันดีงามของคนในท้องถิ่น  และเรือไฟบกแห่งเดียวในโลก ที่ชาวอำเภอเต่างอยประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างวิจิตรสวยงาม   สื่อถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  แต่ละขบวนโชว์ความหลากหลายแสดงวิถีชีวิตพื้นถิ่น 

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   กล่าวว่า   ประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย เป็นประเพณีอันดีงามของชาวเต่างอย ที่จัดขึ้นเพราะมีความเชื่อมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคา  ซึ่งชาวเต่างอยได้มีลำน้ำพุง ที่คอยหล่อเลี้ยงชาวเต่างอยมาโดยตลอด     โดยชาวอำเภอเต่างอยพร้อมใจกันจัดงานขึ้น  โดยความพากเพียร และพัฒนารูปแบบของการสร้างเรือไฟให้มีความสวยงามมากขึ้น มีการไหลเรือไฟในช่วงกลางคืน และมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 22  ปีที่ผ่านมา  แม้ในบางปีจะมีปัญหาอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บ้าง  แต่อย่างไรก็ตาม ประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย ก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ให้จังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ ( 9 กันยายน 2565)   ช่วงเย็นจะมีการไหลเรือไฟทางน้ำ ซึ่งประดับด้วยไฟจากตะเกียงกว่า 6,000 ดวง ส่องแสงระยิบระยับกลาง ลำน้ำพุง   โดยในแต่ละวันจะมีการแสดงของนักเรียน และศิลปินให้ชม   มีการจำหน่ายสินค้าOtop   และของที่ระลึก   ประเพณีไหลเรือไฟ ถือเป็นพิธีกรรมที่ชาว ไทญ้อ ได้ถือปฏิบัติกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ     สำหรับพญาเต่างอย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเต่างอย   ในทุกปีจะมีพิธีบวงสรวงไหว้สาพญาเต่างอย   และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในสกลนคร ที่มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะบูชากันเป็นจำนวนมาก  

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here