สกลนคร สมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ตั้งโรงทานงานกาชาด

6

ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ถึง 3 มี.ค.2565 นางเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ นายกสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งโรงทานแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำ เสื้อ ยาหม่อง นมกล่องพาสเจอร์ไรส์ เงินสดและอาหาร จำนวน 100 ชุดมามอบให้เพื่อเป็นการให้กำลังใจในสถานการณ์โควิด 19 อันเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ สมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้น โดย กลุ่มผู้สู้งอายุที่รักและ ห่วงใยในสุขภาพ ได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมขึ้น เมื่อปี พศ.2545 ซึ่ง พลเอก สายหยุด เกิดผล เป็นนายกสมาคม คนแรก และนางเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ เป็นนายกสมาคมคนปัจจุบัน สำหรับ วัตถุประสงค์ เพื่อจะนำเอากีฬาและนันทนาการ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพทางกายและทางจิตใจให้แข็งแรง มีอายุยั่งยืนนาน รวมถึงการ พัฒนาความทรงจำและระดับมันสมองให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นคลังสมองที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติในลำดับต่อๆไป สมาคมนี้จึงไม่ช้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ไม่มีกิจกรรมทางการค้าหรือการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจทั้งสิ้น

นางเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ กล่าวว่า วันนี้ เราจะจับมือกับ อบจ.เพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในเขตสกลนคร เราต้องการให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย แล้วจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ สิ่งสำคัญวันนี้ที่มาก็อยากจะมาบุกเบิกในเรื่องกัญชาโดยการรักษาคนแก่ได้ เพราะเป็นสมุนไพร ในขณะที่ ดร.ชูพงษ์ คำจวง กล่าวว่า ได้มามอบสิ่งของและอาหารให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและก็ทำงานมาตลอด  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง มีพลานามัยที่ดี มีนันทนาการที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุ ได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขกับลูกหลานนานๆ ต้องขอขอบคุณทางสมาคมการกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ที่ได้มามอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวสกลนคร

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here