สกลนคร สนุกสนานกับกีฬา 8 ชนเผ่ารากเหง้าสกลนคร

9
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร นางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ในชื่อ 8 ชนเผ่ารากเหง้าสกลนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีประชากรซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 8 ชนเผ่า ประกอบด้วย ชนเผ่าลาว ,ชนเผ่าภูไท ,ชนเผ่าญ้อ, ชนเผ่ากะเลิง, ชนเผ่าโส้ , ชนเผ่าโซ่ทะวืง, และชนเผ่าบรู, ทั้ง 8 ชนเผ่านี้ ได้อาศัยกระจายอยู่ทั่วทั้ง 18 อำเภอ นอกจากนี้ จังหวัดสกลนครยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกร่วมเย็นด้วยความรักสามัคคีตลอดมา

ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร  กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา 8 ชนเผ่ารากเหง้าสกลนคร เป็นกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรม ที่ทำให้ชนเผ่าเกิดความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนคร  และเพื่อให้ 8 ชนเผ่า ได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งกีฬาที่แข่งขันมี ชักเย่ย, ขาโถกเถก, วิ่งกระสอบ, กลิ้งล้อมหาสนุก, หมากอี่, หมากกะโหลก, แข่งเดินตะขาบ, เก้าอี้ดนตรี, วิ่งอ้อมหลัก, ปิดตาตีหม้อ, และยิงกวาง ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทล้วนโบราณมีมานานกว่า 50 ปี กำลังจะถูกลืมเลือนไปแล้ว ซึ่งต่อไปจะจัดเป็นประเพณีทุกปี โดย ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร ยังโชว์ลีลาการขี่ไม้โถกเถก, นั่งล้อสมหาสนุกให้ชมอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here