สกลนคร ร้อง กกต.ชนะเลือกตั้ง อบต.สุดท้ายกลายเป็นเสมอ

10

นายสกล ยุบลไมย์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่10 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เข้ายื่นหนังสือต่อ จนท.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอใช้สิทธิคัดค้านการเลือก ส.อบต.วานริวาส เขตเลือกตั้งที่ 7 ต่อ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เนื่องจากตนเป็นผู้สมัคร ส.อบต.วานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 7 หมายเลข 2 ขอยื่นคำร้องคัดค้าน การเลือกตั้ง ส.อบต.เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  โดยนายสกล กล่าวว่าได้ปรากฏเหตุการณ์ดังนี้

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส.อบต.วานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 7 ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง และนับคะแนนประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 302 คน มีบัตรดี จำนวน 291 บัตร มีบัตรเสียจำนวน 9 บัตร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 2 บัตร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 145คะแนน ซึ่งตนเป็นผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 146 คะแนน โดยคณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครหมายเลข 2 ชนะการเลือกตั้ง และได้ลงบันทึกในแบบรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.อบต.เรียบร้อย พร้อมขึ้นป้ายกระดาน ตนเห็นว่าชนะแล้วจึงกลับบ้านด้วยความดีใจ

แต่หลังจากการเลือกตั้งประมาณ 20 นาที ข้าพเจ้าได้รับการประสานว่าผลคะแนนการเลือกตั้งเสมอกัน คือ 146-146 โดยทางคณะกรรมการแจ้งจะดำเนินการจับฉลากเพื่อคัดเลือก ส.อบต.เลือกตั้งที่ 7 ซึ่งข้าพเจ้ากิดข้อสงสัยผลคะแนนดังกล่าว และพบว่าทางญาติผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ขอดูบัตรเสียในหน่วยเลือกตั้ง และมีการนำบัตรเสียมาวินิจฉัยและเปลี่ยนจากบัตรเสียเป็นบัตรดี และเพิ่มคะแนนให้ผู้สมัครหลายเลข 1 โดยไม่มีผู้สมัครหรือญาติของหมายเลข 2 อยู่ในเหตุการณ์  ตนจึงได้ขอตรวจสอบบัตรเสียทั้งหมด พบว่า มีบัตรเสีย 1 บัตร ของผู้สมัครหมายเลข 2 ที่ต้องการให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการวินิจฉัยใหม่ ซึ่งประธานคณะกรรมการได้ประสานไปยังคณะกรรมการกลางพบว่า

บัตรเสียดังกล่าวเป็น บัตรดี ซึ่งมีผลทำให้ข้าพเจ้าได้รับคะแนนการเลือกตั้งเพิ่ม 1 คะแนน เป็น 147 กลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ทางคณะกรรมการไม่ดำเนินการแก้ไขผลคะแนน คณะกรรมการกลับกีดกัน ไม่ยอมแก้ไขคะแนนให้ตน และบอกว่าให้เข้าไปตัดสินที่ กกต.ตำบลวานรนิวาส จนต้องยอมนำคะแนนเสมอ 146-146 เข้าไปและ กกต.ตำบลวานรนิวาส ได้บอกคณะกรรการเลือกเลือกตั้งว่าทำผิดระเบียบ เพราะบัตร เสียที่เจาะรูและเซ็นชื่อกรรมการ 3 คนแล้วจะนำมาเพิ่มคะแนนไม่ได้ แต่ได้บอกคณะกรรมการว่า นำคะแนนมาส่งเท่าใหร่คือเท่านั้น แก้เพิ่มให้ตนไม่ใด้ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ยอมรับ คำตัดสินนั้น กกต.ตำบลวานรนิวาส เลยแจ้งกับตนว่า จะส่งเรื่องให้ กกต.   จังหวัด และ กกต.จังหวัดออกมาสอบสวน และตัดสินในเรื่องคะแนน ตนจึงตกลง ต่อมา ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งให้ข้าพเจ้ามารับฟังคำชี้แจงและจับลาก ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.ป็นหนังสือออกโดย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.วานรนิวาสไม่ใช่จาก กกต.จังหวัด และได้บอกข้าพเจ้าว่า ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธ์

อนึ่ง ตนมีความสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาของกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส การวินิจฉัยคะแนนและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึง ว่ามีบัตรดีและบัตรเสียว่าจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไรหรือไม่ ซึ่งข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้การลงคะแนนเลือกตั้งการนับคะแนนเลือกตั้งและการรวมคะแนนเลือกตั้งถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงขอให้ได้ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการด้วย ซึ่ง นางสาว จุฑามาศ จันโท รักษาการ ผอ.กกต.สกลนคร ให้ จนท.ฝ่ายสืบสวนรับเรื่องไว้ พร้อมกล่าวว่าจะส่ง จนท.ฝ่ายสอบสวนสืบสวนออกไปตรวจสอบว่าจริงเท็จแค่ไหน ขณะนี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริง ขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำแบบตรงไปตรงมา ส่วนทางที่จะเป็นก็คือต้องมีคำสั่งให้นับคะแนนใหม่ หรือไม่ก็ต้องเลือกตั้งใหม่เท่านั้น

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here