สกลนคร ราชภัฎเปิดบ้านรับกองทัพนักกีฬาภาคอีสาน 3 พันคน

0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในการแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันกีฬานี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครมาออกแบบเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน คือ พระธาตุเชิงชุม ภูพาน หนองหาร  มีสัญลักษณ์นำโชค คือ พี่ภู และน้องพาน แต่งกายในชุดนักมวยโบราณ  กำหนดจัดการแข่งขันออกเป็น 2 ช่วง คือ การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2566

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43  “ภูพานเกมส์”  ม.ราชภัฏสกลนคร   มีความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้ง 23 ประเภท  ใช้สนามแข่งขันในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สนามแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  สนามแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บริเวณศูนย์ราชการ  และสนามแข่งขันกอล์ฟประภาศรี นอกจากนี้ยังมีการประกวดประกวดทักษะดนตรี ในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2566 รวมถึงมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 5  ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์  อิ่มโพ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52  “ภูพานเกมส์”   โดย ม.ราชภัฏสกลนคร   พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง  แข่งกีฬารวม 16 ประเภท  นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์  รวมถึงพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “ภูพานเกมส์” จัดประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ชี้แจงระเบียบ กฎกติกาการแข่งขันต่างๆ และดำเนินการจับสลากแบ่งสายประเภททีมการแข่งขันกีฬาฯ โดยมีผู้แทนทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมจับสลากในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here