สกลนคร รองเสนาธิการทหารบก ดูความคืบหน้าโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ.

8

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกองทัพบก และคณะ เดินทางโดยเครื่องบินมายังสนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี พลตรีสวราชย์  แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ส่วนราชการ และหน่วยทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

จากนั้น รองเสนาธิการทหารบก เข้าสักการะอนุสาวรีย์วีรไท เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญของทหาร  และตรวจเยี่ยมรับฟังผลงานโครงการกิจกรรมที่สำคัญ ที่สนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา ภาค 2 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 29 โดยมีกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ดำเนินการขุดตามแบบที่กำหนด ปัจจุบันดำเนินการเสร็จ ร้อยละ 98.25

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้วิถีชุมชน และฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคม เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำ เป็นที่พักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งหน่วยจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ต่อมา รองเสนาธิการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมทหารราบที่ 3  ซึ่งสามารถผลิตพืชผักให้กำลังพลภายในหน่วยได้กินผักปลอดภัย และจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ โครงการ”ทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงจัดตั้งโครงการฯ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ได้มีความมั่นคงด้านอาหาร และนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here