สกลนคร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

5

ที่หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร นางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสกลนคร นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ผืน ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดสกลนคร ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศหนาว เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอำเภอ นำมาซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครในปีนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวและมีความต้องการเครื่องกันหนาว รวมทั้งสิ้น ประมาณ 260,000 คน ซึ่งจังหวัดได้บูรณาการการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวในพื้นที่กับหน่วยงานต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน ภูพาน กุดบาก นิคมน้ำอูน และเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งราษฎรล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here