สกลนคร พ่อแม่นำนักเรียนแห่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

7

ที่ห้องปนะชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เขตเทศบาลนครสกลนคร หน่วยบริการของโรงพยาบาลสกลนคร  นำโดย นางวาวอรอนงค์ ซ้ายสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพศ.สกลนครได้มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ชนิดฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ให้กับนักเรียนในเขตตำบลธาตุเชิงชุม ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี เป็นนักเรียนชั่น ป.4 ป.5 ป.6  ของโรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร  โดยขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำบัญชีลงทะเบียน และร่วมปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียนอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมจัดเตรียมเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง และแบบคัดกรอง ลงลายมือชื่อด้วยการเขียนตัวบรรจง ให้นักเรียนนำมาในวันรับการฉีดวัคซีน โดยชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวณ ค่า BMI ของนักเรียนไว้ล่วงหน้าแจ้งให้นักเรียนเตรียมเอกสารแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหากนักเรียนเป็นผู้ติดเชื้อ หรือ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสเสี่ยงสูง ขอให้เลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน

ดร.อรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศน์ เป็นตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการดำเนินการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 5 ถึง 11 ปี ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการรับมอบหมายหน้าที่จาก กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับพื้นที่จังหวัดสกลนครเราสำรวจเด็กอายุ 5 ถึง 11 ขวบ มีประมาณ 99,800 คน มีแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนกว่า 60,000 คน คิดเป็นร้อยละ 52 โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ โดยการบริหารการฉีดวัคซีนนั้นได้มอบให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอครับวัคซีนไปแล้วก็ออกบริการฉีดให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ มีคุณพ่อ คุณแม่ มาดูแลการฉีดวัคซีนของนักเรียนอย่างมาก ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าอยากให้เด็กของเรานั้นได้ฉีดวัคซีนครบ 100% อยากให้เด็กของเรานั้นมีความปลอดภัยจากสถานการณ์ของโรคโควิตในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here