สกลนคร พาณิชย์ลุยตรวจราคา น้ำหนัก ความปลอดภัยแก๊สหุงต้ม พบไม่มีปัญหา

3

นางเกศินี  พวงประดิษฐ์  พาณิชย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายจุฑัศน์  มานิตย์กุล   หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร  นางสาววันวิสาข์  แก้วทอง  พลังงานจังหวีดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาแก๊สหุงต้ม หลังมีแม่ค้าโอดครวญว่าราคาแก๊สแพงถึงถังละ กว่า 400 บาท โดยแห่งแรกที่ร้านน้ำใส เขตเทศบาลนครสกลนคร จากการสุ่มตรวจพบว่าทางร้ายได้ติดป้ายบอกราคาไว้อย่างชัดเจน เช่น ถัง 4 กก. ราคา 155 บาท ถัง 7 กก.ราคา 230 บาท ถัง 15 กก.ราคา 395 บาท ถัง 48 กก.ราคา 1,170 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทางร้านกำหนด ยังไม่รวมค่าขนส่ง หากรวมค่าขนส่งอาจะบวงขึ้นจากเดิมอีก 50-100 บาท แล้วแต่ระยะทางและความพอใจของผู้บริโภค จากการสุ่มตรวจสอบของสำนักงานชั่งตวงวัด ก็ไม่ปรากฏว่าถังแก๊สแต่ละถังมีน้ำหนักมาตรฐาน ไม่มีการเอาเปรียบลูกค้า ต่อมาได้เดินทางไปที่ หจก.โรงบรรจุสกลปิโตรเลียม เขตเทศบาลนครสกลนคร เพื่อกำกับดูแลร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม  โดยกำชับต้องขึ้นป้ายขายปลีกและค่าบริการขนส่งให้ชัดเจน

หากฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคาจำหน่ายหน้าโรงกลั่น LPG จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งปรับขึ้นเดือนละ 0.9346 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทำให้ราคาจำหน่ายปลีกก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 บาทต่อกิโลกรัม หรือราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดบรรจุถัง 15 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นครั้งละ 15 บาทต่อถัง ทั้งนี้ ถังขนาดอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนขนาดบรรจุ  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

นางเกศินี  พวงประดิษฐ์  พาณิชย์จังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า  เจ้าหน้าที่ได้กำชับ ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาและค่าขนส่งอย่างชัดเจน   และหากมีการปรับราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องแสดงป้ายราคาให้ตรงกับราคาจำหน่ายทุกครั้ง โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด   ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  โดยในวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่าย   และก๊าซหุงต้มขนาดต่างๆ  และมีน้ำหนักครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้    อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบสินค้าที่แพงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร หรือที่สายด่วน 1569   สำหรับราคาจำหน่ายของโรงบรรจุก๊าซ LPG – ขนาดบรรจุถัง 4 กก. ราคา 126 บาท – ขนาดบรรจุถัง 7 กก. ราคา 192 บาท – ขนาดบรรจุถัง 15 กก. ราคา 352 บาท – ขนาดบรรจุถัง 48 กก. ราคา 1,098 บาท

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here