สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้า นำดอกไม้ ถวาย เทสกเจดีย์

13

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้เชิญพวงดอกไม้สดพระราชทาน  นำไปถวายสักการะ เทสกเจดีย์ อนุสรณ์สถาน ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ หรือหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่วัดถ้ำขาม ตำบลไร่ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  เนื่องจากมีพระราชศรัทธาและทรงระลึกถึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  ที่มีวัตรปฏิบัติอันงดงามเป็นที่น่าเลื่อมใส  โดยมีข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  ประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย 

เทสกเจดีย์  ได้ดำริการก่อสร้างโดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ ลานหินวัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ได้เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์จตุรมุข ตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกับอยุธยา ภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และเครื่องอัฐิบริขาร ของหลวงปู่เทสก์ ในปัจฉิมวัยท่านได้ไปพำนักที่วัดถ้ำขาม และละสังขาร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 สิริรวมอายุได้ 93 ปี 71 พรรษา ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทสก์ ยังมีชีวิตอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จที่วัดถ้ำขาม เพื่อสนทนาธรรมกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี อยู่เป็นประจำ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here