สกลนคร ผู้ว่าฯพบสื่อ ออกกฏเหล็กคุมเข้มเทศกาลสงกรานต์ 65

5

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดฯ น.พ.ราพงษ์ กับโก รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสนทนาภาษาสื่อ ตามโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน โดยมีการตรวจ ATK อย่างเคร่งครัดก่อนเข้าห้อง จากนั้นได้กล่าวถฃว่าจังหวัดสกลนคร เป็นเมืองแอ่ง 3 ธรรม คือธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม ผู้คน 6 เผ่า 2 เชื้อชาติ อยู่กันด้วยความรัก ตามประเพณีที่สืบทอดภันมา  แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 จึงงดจัดกิจกรรมต่างๆ เพราะช่วงตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 4 เมษายน 2565 สกลนคร มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 71 ราย ส่วนมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 ในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 11-17 เมษายน นี้ เป็นที่ทราบกันว่าในแต่ละปีมีประชาชนเดินทางจากกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อกลับมาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ พี่น้องและครอบครัวที่ภูมิลำเนาของตนเอง เป็นจำนวนมาก  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ผวจ.สกลนคร กล่าวต่อว่า จึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ ไม่อนุญาตให้สาดน้ำ หรือประแป้ง ห้ามขึ้นรถสาดน้ำ ห้ามปาร์ตี้โฟม ห้ามรถแห่ที่มีเครื่องเสียง ห้ามการจัดงานคอนเสิร์ต ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอส์ในที่สาธารณะ สร้างความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จึงอนุญาตให้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยยึดหลัก COVID Free Setting Universal Prevention และมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3เนื่องจากลูกหลานที่กลับมาเยี่ยมบ้าน อาจจะมีการสัมผัสร่างกายกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here