สกลนคร ผู้ปกครองนำกลุ่มเด็ก 5-11 ขวบ แห่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม

7

ที่อาคารศาลาการเปรียญ ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เทศบาลนครสกลนคร  ครู อาจารย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆกว่า 10 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุ 5-11 ขวบ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ชนิดฝาสีส้ม ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มดังกล่าว กว่า 1 พันราย ทั้งนี้ ได้ผ่านการยินยอมของผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว เกือบร้อยละ 80 ที่ผู้ปกครองให้ความยินยอม เนื่องจากตระหนักถึงเรื่องของการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยคณะครู อาจารย์จะได้มีการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อไปสื่อสาร กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครอง และ ตัวแทนนักเรียนที่มาฉีดวัคซีน ต่างมีความเชื่อมั่น เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและลดอาการรุนแรงของโรคโควิด- 19 ได้

สำหรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 5 -11 ขวบ จังหวัดสกลนคร ได้มีการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง เห็นความสำคัญและสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยจะมีการนัดหมายฉีดวัคซีนตามหน่วยบริการที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาล ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here