สกลนคร ผบ.ทบ.ติดตามโรงเรียนจิตอาสา ภาค 2 และโคก หนอง นา

27

ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร  พลเอกณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2    โดยมี พลโทสวราชย์  แสงผล  แม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีภัชรพล ศิริรักษ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารที่ 29 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร  และหน่วยทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้กระจายพื้นที่การฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ไปตามภูมิภาค โดยกองทัพบก รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้มอบภารกิจให้กับ กองทัพภาคที่ 2 จัดตั้ง ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 ขึ้น พร้อมได้กำหนดให้ มณฑลทหารบกที่ 29 เป็นพื้นที่การฝึกอบรม ทำการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรพื้นฐาน” เพื่อเตรียมจิตอาสาต้นแบบ ให้กับประชาชนจิตอาสา.

ซึ่งกองทัพภาคที่ 2/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 มีความมุ่งมั่น ยึดถือ และน้อมนำ พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด และพระบรมราโชบาย  โครงการจิตอาสาพระราชทาน  เป็นหลักชัยในการปฏิบัติงาน  และขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา  ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสำนึกสาธารณะ และมีความเสียสละ เพื่อความอยู่ดีมีความสุขของปวงชนชาวไทย  ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 แห่งนี้  ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค 2 รุ่นที่ 1/63  โดยมีผู้ผ่านการฝึกฯ จำนวน 202 นาย   จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โคก หนอง นา) ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 29 จำนวน 14 ไร่ ซึ่งจะเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชุมชน และฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคม เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคี  ความเข้มแข็งในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here