สกลนคร ผนึกกำลังเปิดบ้านหมอ ม.เกษตร สร้างหมอให้เพียงพอเยาวชนสนใจเพียบ

2

นายแพทย์ศิรยุสม์ วรามิตร ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสกลนคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open house  เปิดบ้านหมอมอเกษตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสกลนคร  ที่ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร  โดยมี  ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร  ผศ.พล.ต.หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายวิชาการ  รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  แพทย์หญิงจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ  บุคลากรทางการแพทย์  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ที่สนใจในวิชาชีพแพทย์  เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

สำหรับกิจกรรม Open house ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการศึกษาต่อของนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย เขตภาคอีสานตอนบน เกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปี พ.ศ.2567 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแสดงให้เห็นความพร้อมในของโรงพยาบาลสกลนครในการผลิตแพทย์หลักชั้นคลินิก   นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้งานด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลในสถานที่จริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ต่อไป

ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การรับนิสิตแพทย์ อัตลักษณ์และจุดเด่นของหลักสูตร โอกาสและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงวิชาความรู้พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่นำไปใช้จริงในวิชาชีพแพทย์  แนะนำการเตรียมตัวเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์  โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6   และตอบข้อซักถามโดยอาจารย์แพทย์

นายแพทย์ศิรยุสม์ วรามิตร  กล่าวว่า  โรงพยาบาลสกลนคร มีโครงการร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแพทย์ศาสตร์ที่เปิดดำเนินการล่าสุดโดยเป็นลำดับที่ 27 ของประเทศไทย โดยจะมีการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ในปี พ.ศ.2567 เป็นปีแรก  หลังได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว   

โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนี้ใช้เวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงปีที่ 1-3 จะมีการเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ขณะที่ช่วงปีที่ 4-6 จะย้ายมาเรียนชั้นคลินิกที่ โรงพยาบาลร่วมผลิตหลัก 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สกลนคร และ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี โดยแบ่งจำนวนนิสิตแพทย์แห่งละ 24 คน รวมเป็นทั้งหมด 48 คน  ต่อชั้นปี.

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here