สกลนคร ป.ป.ช.เดินหน้าให้คำปรึกษายื่นบัญชีทรัพย์สินแก่ผู้พ้นตำแหน่ง

7

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน ลงพื้นที่ออกให้บริการ ให้คำแนะนำ การกรอกแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและจัดเตรียมเอกสารประกอบในกรณีพ้นจากตำแหน่ง พร้อมทั้ง ตรวจรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเบื้องต้น

แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินมีความรู้ และยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินรวมถึงเอกสารประกอบได้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here