สกลนคร ปุ๊ อัญชลีร่วมป่อเต็กตึ๊งมอบวีลแชร์ให้ผู้พิการ

0

ที่เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก , นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก , นางสาว อัญชลี จงคดีกิจ อาสาศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีมอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 คัน รวมทั้งได้มอบค่าพาหนะแก่ผู้พิการด้อยโอกาส คนละ 500 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 350,000 บาท นอกจากนี้ยังนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาตามอาการ คัดกรองเบาหวานเบื้องต้นแจกแว่นตาบริการตัดผมชาย-หญิง และบริการทันตกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนด้วย โดยมี นางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน  และนายไพรัตน์ จินตนภากาญจน์ ประธานบริหารฯ พร้อมคณะกรรมการเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ร่วมในพิธี

นายศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า มูลนิธิปอเต็กตึ้งเป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งมาเป็นเวลา 113 ปีแล้ว เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์ผู้เดือดร้อนตลอดจนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฯ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว การดำเนิน “โครงการปอเต็กตึ้ง สงเคราะห์สังคม” มอบรถเข็นวีลแชร์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิฯดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตและเพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือสู่ภูมิภาคต่างๆของไทย ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิปอเต็กตึ้งดำเนินการมอบวีลแชร์ จำนวน 200 คัน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบค่าพาหนะคนละ 500 บาท แก่ผู้พิการด้อยโอกาส คิดเป็นงบประมาณ 595,000 บาท โดยในวันนี้มอบรถเข็นวีลแชร์ที่จังหวัดสกลนคร 100 คัน พร้อมค่าพาหนะ 500 บาท รวมมูลค่า 300,000 บาท พร้อมนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ คัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นตาบริการตัดผมชาย-หญิง  และบริการทันตกรรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/ สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here