สกลนคร ปลัดมหาดไทยเปิดงานเทิดไท้พระมารดาแห่งผ้าไทย

1

ที่อาคาร พี.ซี.คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลข อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสานพลังสตรีไทสกล เทิดไท้พระมารดาแห่งผ้าไทย โดย นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในนามคณะของผู้จัดโครงการ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ ในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งมหามงคลสมัย ที่ปวงชนชาวไทย พร้อมใจกันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม

ซึ่งทางราชการได้กำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทาน ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำโครงการสานพลังสตรีไทสกล เทิดไท้พระมารดาแห่งผ้าไทย ขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดสกลนคร

โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยสตรีจาก 18 อำเภอในจังหวัดสกลนครจำนวน 1,000 คน ซึ่งแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าย้อมครามอย่างสวยงาม สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ การบรรยายให้ความรู้แค่สตรีจังหวัดสกลนคร การจัดนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงของสตรีจังหวัดสกลนคร ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยบรรยายพิเศษหัวข้อ “สตรีไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จแม่ของแผ่นดิน ที่พระองค์เจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา คนไทยทั่วประเทศรู้ดีว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่นั้น ปกเกล้าปกกระหม่อมพวกเรา ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ ในการที่จะช่วยเหลือพวกเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ก็น่าดีใจที่ชาวสกลนครนอกจากจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมาช่วยในการที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพของผ้าคราม จนกระทั่งผ้าครามสกลนครนี้ดังไปทั่วโลก ชาวดอนกอยเนี่ยลงปกนิตยสาร Vogue แล้วก็ผ้าขายดิบขายดีช่วงโควิด ก่อนนี้มีรายได้ต่อคนต่อเดือน 700 บาท แต่พอหลังจากพระองค์ท่านลงมาช่วย ขนาดที่อยู่ในเหตุการณ์มีวิกฤตเรื่อง covid-19 ปรากฏว่าคนดอนกลอยสมาชิกเป็นร้อยจากรายได้เดือนละ 700 บาท กลายเป็น 7,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพราะว่าผ้าไทยสวยงามมาก

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ที่สำคัญที่สุดก็วันนี้ ชื่นใจที่เห็นสตรีสกลนครสวมผ้าไทย ตนจะชวนคนสกลนครสวมใส่ผ้าย้อมครามกันทั้งเมืองเลย ยิ่งช่วงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อที่จะให้สกลนครเป็นดินแดนที่น้อมนำเอาแนวกระแสพระราชดำริ ในเรื่องของการที่จะส่งเสริมผ้าไทย ให้อยู่คู่กับสังคมไทยอยากเชิญชวนทุกท่าน ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวสกลนครเลือกมาวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์ แล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินกับคนเป็นๆ ของสกลนคร ที่สวมใส่ผ้าพื้นเมืองกันทั้งเมือง เพื่อที่จะช่วยกันในการเผยแพร่เกียรติคุณผ้าไทยให้ขจรขจายไปทั่วโลก

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here