สกลนคร ทหาร มทบ.29 ใช้ระบบ Video Conference มอบทุนการศึกษาบุตรหลาน

9

ที่บ้านพักรับรอง มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพลของ มทบ.29 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อให้เกิดความตั้งใจขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียน  และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งทุนการศึกษาที่นำมามอบนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่างๆ ตลอดจนงบประมาณของหน่วย นำมามอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 206 ทุน  รวมทั้งสิ้น 427,500 บาท โดยการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางหน่วยจึงจัดมอบทุนการศึกษาแบบ New Normal โดยใช้แอพริเคชั่น Zoom เข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อลดจำนวนความแออัดของผู้เข้าร่วมพิธี โดยให้แผนกต่างๆไม่ต้องนำบุตรหลานมารับแต่ให้ใช้แอพลิเคชั่น  Zoom ในการรับทุนจากตัวแทน ผบ.มทบ.29 แทน 

นอกจากนี้  ยังเป็นการลดภาระการเดินทางของกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงต่อ มทบ.29  ที่รับราชการอยู่ที่ จ.บึงกาฬ ตลอดจนบุตรหลาน  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่ง พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้นำเงินที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ปกครอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เล่นเกมส์ได้แต่ต้องแบ่งเวลา ที่สำคัญขอให้เป็นคนดีต่อสังคมประเทศชาติ 

ซึ่งเด็กหญิงกัญญาณัฐ เชาว์เกษม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเซ็นต์ยอเซฟ ได้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวขอบคุณ ว่าจะตั้งใจเล่าเรียน เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยก่อนที่น้องกัญญาณัฐ จะขึ้นกล่าวขอบคุณ มีปัญหาเล็กน้อยเพราะโพเดียมที่ตั้งไมค์มีความสูง น้องกล่าวไม่ถึง เจ้าหน้าที่ทหารต้องนำตั่งมาต่อความสูงให้ จึงกล่าวขอบคุณได้ จากนั้น ผบ.มทบ.29 ได้กล่าวทักทายบุตรหลานกำลังพลอย่างเป็นกันเอง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here