สกลนคร ทหารเดินหน้ารับบริจาคจักรยานเก่าซ่อมแจกนักเรียนปีใหม่ วันเด็ก

17

พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร สั่งการให้กำพลของหน่วย เดินทางไปรับรถจักรยานเก่าที่ชำรุด จำนวน 49 คัน โดยรับมอบจาก นายสุวิทย์ เหล่าใหญ่ รองผอ.โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ  และจากสถานที่ต่าง รวม 202 คัน นำไปมอบให้กับหน่วยบริการซ่อม ของศูนย์เรียนรู้ทหารพันธุ์ กรมทหารราบที่ 3 โดยมี พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังการกรมทหารราบที่ 3 เป็นผู้รับมอบ และให้กำลังพลในหน่วยทำการซ่อมบำรุงให้มีสภาพดีเหมือนใหม่ จะได้นำไปมอบให้นักเรียนยากจนของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในวันปีใหม่และวันเด็ก พ.ศ.2565 ที่จะถึงนี้ โดยมีส่วนหนึ่งที่ซ่อมเสร็จนำไปส่งมอบให้นักเรียนแล้ว ท่ามกลางความดีใจของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา กล่าวว่า โครงการจักรยานสานฝัน ปันสุข เป็นโครงการของผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือดูแลน้องๆในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของการมียานพาหนะไว้เพื่อไปโรงเรียน เราก็ได้เชิญชวนให้กำลังพล ครอบครัว รวมถึงชาวจังหวัดสกลนครได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ในกรณีที่น้องๆเขามีจักรยานที่ชำรุดนะครับได้รับการใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ไม่สามารถใช้การได้  นำมาบริจาค ซึ่งได้ประสานงานกับทางสัสดีอำเภอ และ ประชาสัมพันธ์โครงการนี้เพื่อจะได้ระดมจักรยานที่ใช้การไม่ได้แล้ว นำมาซ่อมต่อ ซึ่งกองทัพบกได้มีงบประมาณส่วนหนึ่ง ในการมาดำเนินการซ่อมให้ได้คุณภาพที่ดี แล้วก็จะไปส่งมอบให้กับน้องๆที่ขาดโอกาส และไม่มีจักรยานที่จะไปโรงเรียน จะมีจักรยานไปใช้งานเพื่อการศึกษาในอนาคตกัน ที่สำคัญ ถือโอกาสนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ และวันเด็กให้กับน้องๆ นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นโครงการที่ดี

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here