สกลนคร ทหารนำภาคีเครือข่ายนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายผู้ประสบภัยแล้ง

5

ที่ลานอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร  พล.ต.ภัชรพล  ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.29 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565 โดยได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้ประเทศไทย ได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา   ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ  เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ 

กองทัพบกจึงได้มอบหมายให้ มทบ.29  ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 3 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 29  อบจ. สกลนคร  ทน.สกลนคร   ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนครสนง.ปภ.จ.สกลนคร  สนง.ทสจ.สกลนคร  กฟภ.จ.สกลนคร  การประปาส่วนภูมิภาค สาขา สกลนคร  และอบต.ดงมะไฟ นำศักยภาพด้านกำลังพล  ทรัพยากร  เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านนาแกน้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร กว่า 787 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,400 คน ที่ต้องประสบภัยแล้งรุนแรงมานานกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาแห้งขอด

แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่การแก้ปัญหายังไม่บรรลุเป้าหมาย  สร้างความประทับใจและปลาบปลื้มใจให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ส่วนการแก้ไขในระยะยาวกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าในฤดูฝนนี้ปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดี ซึ่งในการแจกจ่ายน้ำ ได้นำน้ำไปเติมถังประปากลางของหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านนาแกน้อย วัดสอนประชาราม และบ้านเรือนผู้ประสบภัย โดย พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.29 ออกไปแจกจ่ายด้วยตัวเอง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here