สกลนคร ชาวสวนยางปรับตัว หันมาเลี้ยงจิ้งโกร่งเสริมสร้างรายได้ ยุคโควิด 19

15

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำมาหลายปี ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคนคร เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ประสบปัญหากับนี้ ก่อนจะหันมาลองเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจควบคู่กับการกรีดยางพารา ในพื้นที่ 7 ไร่ ด้วยการเลี้ยงแมลงจิ้งโกร่ง ปรากฏว่าได้ผลเพราะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ในยุคโควิด 19

นายบุญมี ดาวเศรษฐ อดีตผู้ใหญ่บ้านนาคำ อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 9 ต.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ซึ่งเคยเป็นเกษตรผู้ปลูกยางพารา แต่ปัจจุบันราคาตกต่ำไม่คุ้มค่า จึงปรับตัวเองในรูปแบบต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายคือมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงพากันเข้ารับการอบรมกับการยางแห่งประเทศไทย ในการเลี้ยงจิ้งโกร่ง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการยางแห่งประเทศไทย เป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดความรู้ให้จนกว่าจะเข้มแข็ง โดยอดีผู้ใหญ่บ้านนาคำ  บอกว่า  ตนได้ทดลองเลี้ยงแมลงจิ้งโกร่งในพื้นที่ขนาดเล็กในสวนยางพารา เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนทุกอย่าง ตั้งแต่การวางไข่ ให้น้ำ ให้อาหาร และพบว่า การเลี้ยงแมลงจิ้งโกร่งนั้นเลี้ยงง่ายไม่จุกจิก เมื่อส่งขายตลาดได้ผลตอบรับดี

ต่อมา  เมื่อเข้าใจธรรมชาติของแมลงจิ้งโก่ง  นายบุญมี ดาวเศรษฐ ได้แหล่งเงินทุนจาการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร จึงขยายบ่อเลี้ยงแมลงจิ้งโกร่ง ให้ใหญ่ขึ้น  มีการสร้างโรงเรือนที่แข็งแรงมาตรฐาน  ใช้แผงไข่ที่ใช้แล้ววางลงไปยังบ่อเลี้ยง  วางท่อน้ำพีวีซีที่ผ่ากลางลำท่อแล้วเสียบผ้าลงไปยังลำท่อที่ผ่าไว้  เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำให้แมลงจิ้งโกร่งได้กิน  ส่วนขั้นตอนการเลี้ยง  ก็นำไข่จิ้งโกร่ง  ที่ได้จากการขายพันธุ์วางลงในบ่อเลี้ยงจิ้งโกร่ง จนเริ่มโตเป็นตัวอ่อน  จากนั้นในห้วงเวลา 75 วัน ต้องหมั่นให้น้ำ และให้อาหารเม็ดละเอียดอย่างเพียงพอ  แมลงจิ้งโกร่งจะผลผลิต ต่อบ่อ 80-90 กิโลกรัม เฉลี่ย เดือนละ 300 กิโลกรัม ราคาขาย กิโลกรัมละ 200 บาท

“มีลูกค้ามารับซื้อถึงที่  เหมาะสำหรับไปทำอาหาร เช่น คั่ว  แกง  ทอด  อบเกลือ อร่อยถูกปากและอุดมไปด้วยสารอาหาร นอกจากนี้ยังยังแปรรูปผลผลิต แมลงจิ้งโกร่งอบแห้ง ราคาถุงละ 50 บาท เป็นอาหารขบเคี้ยวอีกด้วย   ในปัจจุบัน บุญมี ดาวเศรษฐ อดีผู้ใหญ่บ้านนาคำ หมู่ 9 ต.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ได้ร่วมกับชาวบ้าน  รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแมลงจิ้งโกร่ง เพื่อส่งเสริมรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   โดยฟาร์มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแมลงจิ้งโกร่งแห่งนี้ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ  นวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  พลิกชีวิตจากปัญหายางพาราตกต่ำ  ให้กลับมามีรายได้ดียิ่งขึ้นในยุคโควิด 19

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here