สกลนคร ชาวภูไทจากหลายจังหวัด ร่วมงานภูไทรำลึกเพื่อสืบสาน ฟื้นฟูและพัฒนาประเพณีท้องถิ่น

10

ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้มีการจัดงานประเพณีภูไทรำลึก The Phu Tai Remembrance Festival ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสกลนคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและพัฒนาประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท ให้คงอยู่สืบไป พร้อมสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทจาก อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร และ อ.เรณูนคร จ.นครพนม มาร่วมงานด้วย

โดยนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ ร่วมสักการะเจ้าปู่มเหศักดิ์ และร่วมในพิธีบายศรีสู่ขวัญ

โดยมีนางรำ รำภูไทถวายเจ้าปู่มเหสักข์ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคนดีศรีภูไท มอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ศิลปินมรดกอีสาน ราตรี ศรีวิไล ศิลปินเวียง นฤมล ปอ ปาริชาติ และสัมผัส ไมค์ทองคำ ที่มาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยมาริษา พลธิราช มิสแกรนด์สกลนคร ปี 2016 และญาสุมินทร์ นันทเดช รองมิสแกรนด์สกลนคร ปี 2018 ร่วมเดินแบบอัตลักษณ์ 8 ชาติพันธุ์ สร้างสีสัน ของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ร่วมกับชาวภูไท ที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here