สกลนคร ฉลองครบ 10 ปี สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย

0

ที่โรงแรม พีซี  แกรนด์ สกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอดิศักดิ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ท่านเลถิ ทูหั่ง (LE. Thi Thu HANG) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นายพาน จีท่าน (PHAN Chi Than) เอกอัคราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย นายจูดึกยูง (Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย ซึ่งปีนี้ จังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสุทิน พัชระนาคิน นายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย เวียดนามแห่งประเทศไทย   นายเลกวน วิงห์ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดสกลนคร  ตลอดจนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนครมีนโยบายสำคัญในการสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่กระจายทั่วทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านมาคณะจากจังหวัดกวางบิงห์ กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดสกลนคร พร้อมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการค้าการลงทุนร่วมกัน เชื่อมั่นได้ว่า ความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นนี้ จะยังคงแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นายเลถิ ทูหั่ง (LE. Thi Thu HANG) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุบัน มีชาวเวียดนามกว่า 6 ล้านคน  ที่อาศัยอยู่ใน130 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลเวียดนาม ได้ส่งเสริมให้ชาวเวียดนามทั่วโลก เมื่ออยู่ประเทศใด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศไทย  พร้อมขอขอบคุณรัฐบาลไทย หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ได้ช่วยเหลือชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในทุก ๆ ด้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสานต่อและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นลำดับต่อไป

ในวาระการจัดงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 10 ปี สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้มีการแสดงต้อนรับจากสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุบลราชธานี การมอบเกียรติบัตรให้กับนายกสมาคมฯ ที่มาจากจังหวัดต่าง ๆและการแสดงของคณะนาฏศิลป์ จากกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here