สกลนคร จิตอาสาพระราชทาน จัดสร้างแซนด์วิชปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำในทะเลสาบหนองหาร แหล่งน้ำจืดใหญ่สุดในอีสาน

4

ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัด ต.เหล่าปอแดง จ.สกลนคร นายชานน วาสิกศิริ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในทะเลสาบหนองหาร แหล่งน้ำจืดที่ใหญ่สุดในภาคอีสาน และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากบึงบรเพ็ด มีพื้นที่กว่า 7 หมื่น 7 พันไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งโปรตีนของชาวเมือง

ซึ่งนอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ำในฤดูฝน และเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้งแล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารอีกด้วย ดังนั้น เราสามารถสร้างแหล่งอาหารให้กับปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ ได้ ด้วยการทำ “แซนด์วิชปลา” โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  และยังเป็นการบำบัดรักษาน้ำด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม สร้างอาหารปลอดภัยจากสารเคมี โดยแซนด์วิชปลา  มี 2 รูปแบบ คือ แบบคอกไม้ไผ่ โดยนำไม้มาตอกเป็นรูปครึ่งวงกลมที่ริมฝั่งน้ำแซนด์วิชปลาแบบเสวียน โดยนำไม้ไผ่มาเหลาเป็นซี่แล้วปักรอบ ๆ แล้วสานเหมือนสานเข่ง โดยสานให้มีช่องห่างกัน 1 ฝ่ามือ สลับกับช่องว่าง 1 นิ้ว เพื่อให้ปลาสามารถมาตอดกินอาหารและสร้างความแข็งแรงให้เสวียน นำไปไว้ริมหนองน้ำ  ส่วนวัสดุก็มีไม้ไผ่ ฟาง ผักตบชวา หรือใบไม้อื่น ๆ ปุ๋ยคอก และน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 

สำหรับวิธีทำ จะทำแซนด์วิชปลาไว้ที่ริมตลิ่ง โดยใช้ลำไม้ไผ่ปักลงไปถี่ ๆ ให้เป็นวงโค้งครึ่งวงกลม หากบ่อมีขนาดใหญ่ก็ควรจะทำหลาย ๆ จุด ส่วนในพื้นที่เล็ก เช่น คลองไส้ไก่หรือคูน้ำรอบนาข้าว ก็สามารถเลี้ยงปลาได้เช่นกัน โดยใช้ไม้ไผ่เหลาแล้วสานเป็นเสวียน จากนั้นจึงนำไปปักลงไปในคลองไส้ไก่หรือคูน้ำ เมื่อมีไม้ไผ่หรือเสวียนเป็นเสมือนภาชนะแล้ว จึงใส่ฟาง ผักตบชวา หรือใบไม้สุมลงไปให้มีความสูง 1 ฟุต หรือ 1 ศอก ย่ำให้แน่น ใส่ปุ๋ยคอก และรดน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ โดยทำสลับกับเป็นชั้น ๆ จนเต็มคอกหรือเสวียน เมื่อทิ้งไว้สักระยะ จุลินทรีย์ในปุ๋ยคอกและน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจะช่วยย่อยเศษพืช ทำให้เกิดแพลงก์ตอน หนอน และไรแดง ขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของปลาและสัตว์น้ำทุกชนิด การบำรุงรักษา หากวัสดุที่ทำไว้ยุบลงก็เติมได้ สามารถใช้งานได้จนกว่าจะผุพัง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here