สกลนคร จัด ARMY LAND BIKE & RUN 2021 “เดิน-วิ่ง-ปั่น ส่งท้ายปีเก่า

7

ที่ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จว.สกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ARMY LAND BIKE & RUN 2021 หรือ “เดิน-วิ่ง-ปั่น ส่งท้ายปี” ซึ่งพันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ได้อนุมัติจัดกิจกรรม ARMY LAND BIKE & RUN 2021 “เดิน – วิ่ง – ปั่น ส่งท้ายปี”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมออกกำลังกายให้กับกำลังพล ครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเยี่ยมชมค่าย และกิจกรรมภายในหน่วยของ กรมทหารราบที่ 3 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก ซึ่งกิจกรรมที่ 1) กิจกรรม “3R’ The third Infantry REG FUN RUN 2021”  ใช้เส้นทางวิ่งภายในหน่วย ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ซึ่งฟรีค่าใช้จ่าย ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 314 คน 2) กิจกรรม “ปั่น ส่งท้ายปี ของ ชมรมจักรยาน กรมทหารราบที่ 3” ซึ่งได้เชิญชวนชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มาร่วมกิจกรรม 3) กิจกรรม “สภากาแฟ กรมทหารราบที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่” หน่วยได้เชิญชวนเชิญส่วนราชการในพื้นที่ ๆ ร่วมกิจกรรมฯ หลังจากวิ่งเสร็จเรียบร้อย โดยจัดบริเวณศาลาฝึกฯ ณ ทุ่งปอเทือง

โดยก่อนที่จะมีกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้แต่งชุดแหนซีเต้นแอโรบิคเป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่จะออกวิ่งในชุดแฟนซี  ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here