สกลนคร จัดเทศกาลใหม่ สกลจั่งซั่น กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวปีใหม่

15

ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครสกลนคร นายวิทูรย์ นวลนุกูล รอง ผวจ.สกลนคร ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “สกลจั่งซั่น”ซึ่ง นายวิทูรย์ นวลนุกูล รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า งานนี้เป็นกิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่ผ่านเมืองเก่าสกลนคร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนามิติต่างๆ ของเมือง ผ่านการขับเคลื่อนโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่และส่งเสริมการ รวมกลุ่มของคนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่จะสืบทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมและยกระดับศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เทศกาลงานสร้างสรรค์ “สกลจังฮั่น I SAKON JUNCTION” ชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในย่านเมืองเก่าสกลนคร งานจัดระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564

ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานกอการค้าจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ต้องการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นย่านเมืองเก่าด้วยสินทรัพย์ท้องถิ่น ผ่านงานนิทรรศการศิลปะ งานออกแบบและกิจกรรมหลากหลาย ด้วยความร่วมมือของศิลปินและนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และเจ้าของธุรกิจท้องถิ่น ถนนอาหารอันหลากหลาย เนื้อโคขุนโพนยางคำ การแสดงสินค้าผ้าคราม ที่เป็นรากเหง้าของคนสกล

ร่วมสำรวจย่านและทำความรู้จักกับเรื่องราวหลากมิติในย่านเมืองเก่าสกลนคร ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งในและพื้นที่โดยรอบจังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรรมได้มีมาตรการความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9 (COVID-19) เพือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ผู้ทึ่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวของสกลจังชั่น และรายละเอียดกิจกรรมนี้ เพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page:สกลจังชั่น L SAKON JUNCTION

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here