สกลนคร คนแห่ร่วม Kickoff ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคลัง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยมี นางณริศรา ขูขุนทด ประธานคณะผู้บริหารการคลังจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหารการคลังจังหวัด (คบจ.) จังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนคนแรก  โดยนายใจ ผาสีดา ชาวบ้านธาตุดุม จากชุมชน 1 ธาตุดุม เทศบาลนครสกลนคร  ซึ่งมาลงทะเบียนเป็นคนแรกกล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และอยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ขณะที่นางวารี ไตรยางค์ อาชีพ  แม่ค้า ชาวชุมชนธาตุดุม1 บอกว่าดีใจที่รัฐบาลมีโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุ่นภาระค่าใช้จ่าย ในการซื้อเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ได้มาก 

สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมหรือสิทธิ์ใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565   โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ https//บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mofgoth หรือ Ihttp://welfare.mof go.th หรือลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ. ก..) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย ฯ) ซึ่งจังหวัดสกลนคร กำหนดจุดลงทะเบียนครอบคลุม 18 อำเภอ รวม 53 แห่ง  โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซด์ httpร://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.หรือ http://welfare. mof.go.th ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเดือนมกราคม 2566 ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ สามารถดำเนินยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติช่วงเดือนมกราคม 2566

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here