สกลนคร กำลังพล 500 นาย ออกกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์

2

ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลแบบบูรณาการ ออกกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ โดยมี พล.ต.ต. สรรธาน อินทรขักร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง  อส. อาสาสมัครกู้ภัย ตำรวจทางหลวง เข้าร่วมกว่า 500 นาย การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2565

สืบเนื่องมาจากจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ตลอดจนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบุต่อการสัญจรของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในห้วงวันหยุดสงกรานต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจภูธจังหวัดสกลนคร’จึงกำหนดให้

ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2565 โดยบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน่ มุ่งเน้นให้ประชาชน เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในห้วงวันหยุดยาวสงกรานต์

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here