ศูนย์แพทย์ ทบ.มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

147

พ.อ.โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรวุธ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าคณะทำงานสุขภาพฯ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ พ.ท.จาตุรงค์ กิจดี ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข พร้อมคณะ โดยมี ร.ต.มานพ บัวชุม ผู้บังคับชุดสันติสุข 407 ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข  ร.อ. สมคิด  ธาลีชาติ ผบ.ร้อย ทพ.นย. 8 หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์ (รถเข็นสำหรับผู้พิการ) ให้กับผู้ป่วย/พิการทางการเคลื่อนไหวและยากไร้ในพื้นที่ อ.รือเสาะ, อ.ระแงะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ด้านพ.อ.โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรวุธ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าคณะทำงานสุขภาพฯ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตามหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เกี่ยวกับการให้บริการด้านสังคม ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทสังคมพุวัฒนธรรมในพื้นที่ ชุดควบคุมที่ 954 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ภาพ- ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here