ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ฉะเชิงเทราสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

9

ที่อาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระ พรชูตรง  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา /หัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสารเสพติด (ระดับจังหวัด)  กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง และ บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อร่วมแสดงพลังและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด  Re X-ray บุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกระดับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตามแผนยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ผ่านกลไกทุกระดับ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 หน่วยงาน (ภาคเช้า) จำนวน 168 คน (ชาย 103 คน  หญิง 65 คน) ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ  โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here