ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา

2

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง หน้าวัดอุโปสถาราม ( วัดโบสถ์ ) ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เนินการโดยมีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 27 คน โดยระหว่างทำกิจกรรม ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here