ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี จัดบรรยายพิเศษ

10

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 จัดการบรรยายหัวข้อ อดีต กรุงสุโขทัย : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงศรีอยุธยา : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาราช 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 4 5 รัชกาลที่ 9 และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทหาร และการบิน ทรงสืบสานการสาธารณสุข และพระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งมีนักเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จำนวน 158 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยระหว่างทำกิจกรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here