ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ส่งจิตอาสาดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

1

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัด เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 38 และ จิตอาสาพระราชทาน

 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นแบบอย่างสังคมจิตอาสาที่น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here