ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ราชภัฏลำปาง นำนักศึกษา จัดกิจกรรม ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี

7

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…..เราสร้างไปด้วยกัน” โดยการปลูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here