ศูนย์สงครามพิเศษ จัดกำลังพล พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 5 คัน ลำเลียง สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้กักตัว

0

ศูนย์สงครามพิเศษ  โดย พันโท เมธา รักเจริญ ผู้บังคับกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ได้จัดกำลังพล และรถบรรทุกขนาดแบบ 2 ตันครึ่ง จำนวน 5 คัน จากกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี บรรทุกสิ่งของสำหรับการอุปโภค ประกอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม จำนวนอย่างละ 1,500 แพ็ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บี แอนด์ พี เพอร์ไลต์ จำกัด เดินทางลำเลียงลงพื้นที่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกราณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน  กว่า 500 ครอบครัว ซึ่งต้องกักตัว Home Quarantine ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่สมาชิกในครอบครัวครอบครัวทำงานในโรงงาน และได้รับผลกระทบจากการบิดโรงงานแปรูเนื้อไก่ ของ บริษัท บีฟู้ดส์ จ.ลพบุรี ซึ่งขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อภายในโรงงานแล้วถึง 993 คน และยังต้องปิดโรงงานอย่างไม่มีกำหนด

 โดยสิ่งของอุปโภค ทั้งหมดจำนวน 5 คันรถ ได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่ ศูนย์บรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของอำเภอสระโบสถ์ ณ ที่ทำการกำนันตำบลมหาโพธิ (อ่าน มะ-หา-โพด) หมู่ที่ 7 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสหัส  สุวรรณคดี ประธานบริษัท บี แอนด์ พี เพอร์ไลต์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบ และมี นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ (อ่าน มะ-หา-โพด) กำนันตำบลสระโบสถ์ กำนันตำบลมหาโพธิ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทุกครัวเรือน

ทั้งนี้ โรงงานแปรูเนื้อไก่ บริษัท บีฟู้ดส์ จ.ลพบุรี ขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อในโรงงานแล้วถึง 993 คน สำหรับพื้นที่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีผู้ที่ต้องกักตัว ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพบุรี รวม 5 ตำบล ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง จากคัดเตอร์ในโรงงานแปรูเนื้อไก่ ทั้งหมด 1067  คน  519 ครัวเรือน

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here