ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3 (ภาคสื่อมวลชน ศูนย์ 2)ประชุมให้ความรู้เครือข่าย(มีคลิป)

3

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3 (ภาคสื่อมวลชน ศูยน์ 2) ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมขยายฐานความรู้ให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเช้าใจเพิ่มเติม จากเดิม แล้วนำไป ประชาสัมพันธ์ให้กับประชนทั่วไป ได้รับรู้ได้ทราบถึงสิทธ์เพิ่มเติมต่าง เกี่ยวกับการดูแลรักษาบางข้อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีนาย นฤพล เหลืองพฤกษชาติ  ประธานศูนย์เป็นประธาน และวิทยากรทั้ง 2 ท่านเป็นผู้บรรยายเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่าย

ภาพ-ข่าว  นฤพล เหลืองพฤกษชาติ  จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here