ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง FMC

13

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง FMC ที่คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงผิดกฎหมายหรือการช่วยเหลือเรือประมง รวมไปถึงการลุกล้ำน่านน้ำ

#ThaiReference #กรมประมง #บัญชา สุขแก้ว #ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง #FISHERIES MONITORING CENTER #FMC

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here