ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติการคู่ขนาน ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน เพื่อป้องกันและดับไฟป่า พื้นที่อ.เมือง และอ.แม่สะเรียง

6

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ข้อสั่งการของนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน 2 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติการบ้านห้วยตอง และชุดปฏิบัติการบ้านไมโครเวฟ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ เสือไฟ เพื่อปฏิบัติการลาดตระเวน ดับไฟป่า ตามจุดเป้าหมายที่กำหนด โดยมีชุดปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน(เฮลิคอปเตอร์) จากกองการบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบินลาดตระเวน ตรวจหา จุดเกิดไฟป่า และตรวจสภาพป่าและการบุกรุก

 ขณะที่ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) KA 32 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าทางอากาศ ครอบคลุพื้นที่ตำบลแม่ยวม ตำบล แม่คง และตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 เพื่อลดปริมาณหมอกควันไฟป่า และปริมาณฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพลูกหลานชาวแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว  วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here